– 1970 г. Гане Тодоровски за препев поезија од Едгар Алан По
– 1971 г. Слободан Мицковиќ за препев поезија од Мајаковски
– 1972 г. Богомил Гузел за препевот на Крал Лир од Шекспир
– 1973 г. Пеги и Греам Рид за препевот на Сердарот од Г. Прличев
– 1974 г. Влада Урошевиќ за препев на книгата Поезија на Ш.Бодлер и Георги Сталев за препев на Поезија од М.Ј.Љермонтов
– 1975 г. Матеја Матевски за препев на поезија од Лорка
– 1976 г. Адем Гајтани за препев на поетската книга Балада за времето од Матеја Матевски
– 1977 г. Душко Томовски за препев на Фауст од Гете

Наградата Григор Прличев се отстапи на Друштвото на литературните преведувачи од Македонија.