ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2016

Завршна сметка 180-1009105603-15 – 1 – дел

Завршна сметка 180-1009105603-15 – 2 – дел

Завршна сметка 180-1009105785-34 – прв дел

Завршна сметка 180-1009105785-34 – втор дел

 

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2017

Завршна сметка 180-1009105603-15 

Завршна сметка 180-1009105785-34

Завршна сметка 180-1009105785-15 

 

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2018

Завршна сметка Версополис 2018

Завршна сметка Буџет 2018