[su_dropcap style=”flat” size=”4″]Н[/su_dropcap]aградата „Енхалон“ е востановена во 2012 година како награда за најдобра песна од млад автор од Република Македонија прочитана на фестивалот. Во историјата на фестивалот неколку пати била доделувана награда за песна, па дури и најголемата, „Златен венец“ на почетокот се доделува за песна. Наградата „Енхалон“ има за цел да го поттикне поетското творештво на младите творци.

Своето симболично, многузначно име го добива по античкото име на градот Струга – Енхалон, кое значи јагула, со алузија и на патот и враќањето на младите јагули во водите на Охридското езеро преку реката Црн Дрим, симболизирајќи ја во овој контекст обновата и развојот на поезијата.