Во тек е поставувањето на содржини за поетите учесници на 59-тото издание на СВП.

ПОЕТИ 2020 ГОДИНА