СТАТУТ НА НУМ „СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА“ – СТРУГА

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА СО ОРГАНИЗАЦИЈА СО ОРГАНОГРАМ

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАДАТА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ НА СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА

ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАДАТА „ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ“ НА СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА