UNESCO_Logo         

Конкурс

за интернационалната поетска награда

„Мостови на Струга“ 2015

Прослава на Светскиот ден на поезијата во соработка со УНЕСКО

Струшките вечери на поезијата и УНЕСКО го распишаа конкурсот за интернационалната награда „Мостови на Струга“ 2015, за најдобра дебитантска книга од млад светски автор.

Наградата „Мостови на Струга“ е востановена во 2003 година како дел од интензивната соработка со УНЕСКО, а по повод прославата на Светскиот ден на поезијата 21 март, со цел  и на овој начин да се поттикне, промовира и афирми ра поетското творетво како еден од најзначајните творечки духовни изрази на човештвото. Секоја година СВП и УНЕСКО заеднички го чествуваат во Париз, при што официјално се соопштуваат и промовираат добитниците на наградите „Златен венец“ и „Мостови на Струга“.

Досегашни добитници на наградата биле: Ангело В. Суарез (Филипини) 2004, Андреа Коте (Колумбија ) 2005, Маријана Гејде (Руска Федерација) 2006, Мануа Риме       (Белгија) 2007, Антонија Новаковиќ (Хрватска) 2008, Усман Сарус (Сенегал) 2009, Сим Кера (Естонија) 2010, Хироши Таниучи (Јапонија) 2011, Франсоа-Ксавиер Мегр (Франција) 2012, Николина Андова Шопова (Македонија) 2013 и Хари Ман (Велика Британија) 2014 година.

Конкурсот трае до 28 февруари, до кога сите ракописи треба да пристигнат на адресата на Струшките вечери на поезијата, или во електронска форма, според пропозиците.

Услови за учество на конкурсот за наградата:
  • – Дебитантски книги на млади поети (под 35 години);
  • – Кандидатите треба да испратат 5 копии од книгата со која конкурираат на конкурсот како и најмалку 5 песни преведени на англиски јазик на адресата на Струшки вечери на поезијата (поштенски фах 109, 6330 Струга, Република Македонија, struga@svp.org.mk) или преку Националните комисии за УНЕСКО на државите членки.
  • – Крајниот рок за пристигнување на книгите на адресата на СВП е 28 февруари 2015. Апликацијата може да се поднесе и во електронска верзија на адресата на СВП: struga@svp.org.mk, при што книгатa треба да биде во електронски формат, а печатената верзија на книгата да пристигне на адресата на СВП најдоцна до 28 февруари 2015 година.
  • – Националните комисии за УНЕСКО на државите членки се поканети да ги примат апликациите и за тоа да ги информираат Струшките вечери на поезијата;
  • – Наградата вклучува статуетка, паричен износ и објавување на книга на поетот–лауреат во превод на македонски јазик;
  • – Лауреатот ќе биде објавен на Светскиот ден на поезијата, 21 март 2015;
  • – Поетот–лауреат ќе биде поканет да учествува на изданието на Струшките вечери на поезијата во Струга истата година (крајот на aвгуст 2014), каде и ќе му биде врачена наградата на манифестацијата „Мостови“.

Струшки вечери на поезијата и УНЕСКО

Струшки вечери на поезијата
Поштенски фах 109
6330 Струга
Република Македонија
Тел. +389 46 786 270
struga@svp.org.mk
www.svp.org.mk