Добитник на наградата „Енхалон“ за најдобра песна од млад поет прочитана за време на фестивалот за 2013 година е поетот Мане Манушев. Наградата е доделена за песната„Нас иднината не заборави“.

Песната може да ја прочитате тука.