На здравје
За тие кои повредуваат
А тврдат невиност
Кога твоите очи гледаат во нивните.
На здравје
И нека им се поклони дождот

 

Превод: Никола Ѓелинчески