Чувај ја во кафез од прсти.
Греј ја со својот здив
Свиј ѝ ги крилјата.
Носи ја по цел ден во кутија
Нека спие.

Гледај ја како бревта
со кренати раменици.
Гали ја, па затвори ја кутијата.

Утре ќе е постудено
омекни ги сите морници со бакнеж
разбуди ги со здив и носи ги понатаму.

 

Превод: Зоран Радически