Дом од камен и платнени завеси бојосани од зраци од светлина и прав.

Океанот, протегајќи се кон хоризонтот, ѕирна низ прозорецот.

Во домот, една жена, сѐ уште девица; нејзината пепелава коса,

бранувана од ветровите на отворено море, танцува со вечерта.

На масата, нејзиниот стар, добро-здиплен мираз ѝ го фаќа погледот додека ноќните птици почнуваат да пеат.