тој неистребен андроген!
Самоникнато во правта пред мојот праг
и самооплодено –
ете веќе го дава
првиот златен плод
на врвот од зелената си слава.
Само – самичко.
Ништо не му треба –
само малку сонце,
дожд
и човечко милосрдие.