И децата паднаа на земја и црвено небо
И распарчена сол, жени, мажи, еруптира земјата
Ох, кој одмазднички шпион! – од кои бунари ја повлекува својата моќ
И го избира заборавот на корист што ги создал планинските води за него
Тој ги фрла очите на неговото срце на дното на историјата

Превод од турски јазик Ајлин Скоро