(Одломка)

Бидејќи сум ќерка на Арутам,
бидејќи сум жената Нункуи*
го носам словото в срце
и ги благословувам рацете на жената

Превод од шпански јазик Марија Петровска

——————————————————————————————————————-

* Според легендите на Шуарите, Нункуи е создателка на билките.