Се сопнавме на работ, бевме турнати
Не се обидовме да се спасиме.

Виновниците се во најдобра форма кога ги љубиш
љубовта што го разјадува својот пат
како спермата во јајникот. Револтот

само ќе нè повреди. Нема црно и бело
ние павкаме со догорени опушоци, тоа е само зачнување.

Нема жртви.
Нема виновник.
Има само порода.

 

Превод: Зоран Радически