Кога ќе речат подарок од Господ,
секогаш на тебе се сеќавам малечка.
Кога ќе речат толеранција
ти светат детските очи.
Утре,
се повеќе ќе созрееш
рацете ќе ти пораснат и ќе ти се издигнат.
Ти си најчистото пријателство
вечна љубов.
Ах, колку многу ѕвезди имаш на очите.
Срцатазамрзналевосончевитеполиња
страв од жед покрај полните цистерни со вода
само во твоите дланки
житото чека да се подели, а
срцето навезено со маслиново гранче.
Грдотијата шета насекаде малечка,
грдотитијата, во овој убав свет.
Гласник на доблеста.
Само кај тебе го има тоа срце
со топол поздрав
Ах колку многу облаци имаш во очите.
Утре
Повторно ветерот ќе ги шепоти неговите нови љубови,
шепотејќи И на ноќта,
во твоите усни.
Мирот, толеранцијата
заедно со твоето срце ќе извикаат слободните ycни.
Ти не се менувај малечка,
остани таква каква што си.
Ти секогаш сподели го житото
полетувај ги белите гулаби.
Ќе светне лицето на темната ноќ
со љубовmt:от пламен во моето срце,
Ах, колку ти се дождливи очите.