Се прашувам
Каде е
Птицата
Која
Ми доаѓаше
Во градината
Дами
Прави друштво
И да ми го пополни
Срцево
Со нејзините песни?
Дали
Замина?
Бидејќи вчера,
Видов
На небото
Јато
Птици
Кое брзо лета
Кон север.
Ах!
Годините
Заминаа,
А животов
Мие загубен
Во една осамена,
Далечна земја.

Пpeвод: Горјан Костовски