ја сакам
исто колку и физиката –
дури малку повеќе.
И двете ни ги откриваат
чудесните способности на Бога.
Метафизиката нè потсетува
дека тој има и фантазија.
Дека е слободен.