Ме повикува да се борам

а знае дека сум беспомошна.

Едната рака ми е без прсти

а другата

тој само што ми ја отсече.

 

Превод: Никола Ѓелинчески