Нејзината кожа, жешка и темна

Како летната ноќ,

Се протега да ја дофати зората

Додека ѝ се движи телото како дива кобила,

Уште еднаш се одвиткува

Испитувајќи во длабините на екстремитетите

Рај за ловецот на птици.

 

Превод: Марија Крстевска