Мирисот на крвта е мирис на железо.
Мирисот на мажот е мирис на љубов.
И мажите расекуваат но крвта милост искажува

Превод од англиски јазик Горјан Костовски