Јас сум
Во соба што сама си ја изградив
Четири прави ѕидови
Еден таван
Еден под
И ден за ден, се будам чувствувајќи
Ден за ден, се будам чувствувајќи, чувствувајќи

Потенцијално привлечна
Постојано човечна
Обесена и отворена

Регина Спектор „Отворена“

 

Превод: Зоран Радически