две птици се фрлаат во очај
една кон друга –
маваат со градите во стаклото
удираат со крилјата и клуновите,
копнеат да се прегрнат.
Едната
не постои.