Нека ја снема тагата

 

Барем денес

Барем засега.

 

 

*   *   *

 

Самотијата лази како

змија по ѕидовите

Се крие од светлината низ прозорецот

Спремна

Да го откорне спокојот на ноќта.

 

 

Превод: Никола Ѓелинчески