Трески ја заробуваат

Во лекувалишта

А мисли дека градини ќе ѝ ги излечат болките

Но таа повторно паѓа

Во судир со својата крв

Небаре е елек за спасување.

 

Превод: Никола Ѓелинчески