(Одломка)

Јас сум ти сестрата шума која се пои со прекумерната жед
да ја гледам големата татковина обвиена со надежта дека ќе се вратам,
ќе ги наводнам твоите спомени крај слатководната река
и со секој грст ќе ги засадам твоите стихови
во утробата на мајката земја

Превод од шпански јазик Марија Петровска