На смртта се сеќавам
На смртта на телото

Дојдов за да умрам
Во телото

Дојдов за да се радувам
Во душата

Во духот
И во Едното

За да не умрам
Кога ќе умрам

Зашто веќе сум умрел
Кога не сум умрел

На смртта се сеќавам
На смртта на телото

Септември 2010
Хилендар, Света Гора