Сите ние сме

интересни.

И нашите раце

и нашите заби,

и секој знак на отпор

има нешто интересно.

А во земјата

кога нѐ населуваат

малечки чудовишта

кога зад нашите рожници

нема ништо

освен чадот што си седи внатре,

и тогаш сме

неверојатно интересни.

И сакаме

и тревата

над нашата глава

да го знае тоа,

и смртта

да разбере

дури и птицата

што под нас живее

со својот непоправливо

голем клун.

 

 

Превод: Живко Грозданоски