не се душмани,
не се ни непријатели.
Сум ги видел
како се разделуваат –
секој по својот пат
без да си кажат збогум.
А толпата
останува на раскрсницата
и се чуди
по кого да тргне.