за сопствената кожа,

Скокни на стомак

во неуверливата реченица.

Пробај

без толку прскање…

Површината

може е прозорец,

Додека се раствараш надолу

со празни раце.

 

Превод: Никола Ѓелинчески