Душата ми е студена однатре;

Романтична е и старомодна.

Јас,

ќе се качев на брод во Грција.

Во Санторини ќе заталкав

на грбот на една маска

право кон морето.

Ќе си ја закачев светилката

на маслинова гранка.

Во една куќа изваросана

Би водела љубов со духовни рибари

и размонашени мажи.

 

Превод: Марија Крстевска