Со два јазика
детски јазик за слатки
и готвење крокети
за дамки колачиња
и внатрешни катастрофи
другиот јазик пишува
да го спречи врисокот
оградите стојат помеѓу
океаните и се тивки