Во пукнатините меѓу дрвјата:снег
во просторите меѓу зборовите: снег
во дупките меѓу куќите:снег
во дворовите меѓу оградите: снег
и студ
во езерцата меѓу пабовите: снег
во дупките меѓу дабовите: снег
во сонуиштата меѓу полињата: снег
во чиниите и диплите: снег