Добро yтpo! Љубов моја,
Животе мој, надеж моја,
И пролетен сону мој.
Уппе ли го чекаш Синбад
Кој веќе се стапил во далечни облачни острови?
Проштевај ако чекаше долго.
Бидејќи ветив дека ќе се вратам
По само една година.
Но, злато, толку многу години поминаа
и јас се уште сум далеку
На моето патување
А брановите ми го туркаат бродот
Од брег до брег.
И можеби ти си таму и го чекаш
Врапчето кое будалски одлета.
Проштевај. Но,
Те паметам,
И секогаш ќе те паметам:,
Мојата родна земја,
Моите пријатели,
Моите минати, зелени години,
И мојот драг пролетен сон.
Еден ден, ќе долетам
Во твоите копнежливи, нежни раце.
Ќе ти ја бакнам долгата, вечерна коса,
И ќе изустам во блаженство и љубов:
Добро yтpo! Љубов моја,
Животе мој, надеж моја,
И пролетен сону мој.
Превод: Горјан Костовски