СЕ е се уште НОЌ
Има толку живоmи во моите мисли
Ги покажувам моите картони, мојата шепа,
се претставувам – Ноќ, велам.
Се е се уште ноќ, да се вкочани човек
Разбери ме брзо, да, времето,
Времето поминува-
Има толку живоmи во моите соншпта.
Се вели дека пеколот почнува со денот
Зад вратата. Ги покажувам моите картони,
Мојата карта, мојата шепа, не можам, не сакам
Да се претставам,
Фалсификатори, велам.
Се е се уште ноќ,
За среќа. Има толку зборови во мојот дух.
Живоmи, мои пријатели, ви ја покажувам мојата шепа,
Таму – без клуч, без карта, без картон.
Се претставувам – Ноќи! велам.
Песна, изваgок og ..Дваесет и пет поеми пpeд дeнoт”, во РекWоверсо (АлберШин 2009)
Превод: Надица Николоска