ТАМУ има менrа, мамо,
Мамо, ти
Ме слушаш? по патот обрабен со руини,
Каде ппо живеат моите духови, дишејќи,
Ѕвонејќи, мента,
Ме слушаш? по патчињата посеани со камења,
Таму каде што се моите духови, убави
Мамо, убави!
Како слузницата на краставата жаба
Која не преобразува
Руина и мента, мамо,
– на мојата уста.
извадок oд “Кучешки јазик (Албертин 2011)
Превоg: Надица Николоска