Горка несоница доаѓа да си ги запали свеќите
Да ги вратам ли писмата на мојата љубов во мастилото?
Да ги искинам ли овие слики?
Си го читам телово сега
и ја полнам свеќата на оваа долга ноќ со тага