Му носам чаша вода на Господ
и велам сета таа крв
и сето од мшmтвата
претходно донесено пред тебе
не се разликува со чашава
тебе не ти треба
ншптоодова
Но, кога ни вдахнуваmе живот
побаравме ли нештоо
непотребно?
Може да ми побараш смрт да ти донесам
но уште
не си побарал
ниту пак сум решила
1999
Превод: Горјан Костовски