Малиот Кнут се прашуваше како
изгледа Бог.
Не, Тој е видлив
Само во Неговата креација, сета Земја
е полна со неговата слава,
рече Големиот Кнут.
Тогаш, можеби полињата овде
се Божјата кожа, рече малиот Кнут
И воздухот овде е Божјиот здив?