На ќошот на улицата Мил
помеtу препродавачи со последни кокичиња
стојам и продавам еден ситен часовник
се ракува неппо слично
како со авион
стакленици
или кондоми
толку е мал
што не го стига времето
ни до глуждовите
а за вас има уште мноrу
настрана па може лесно да се справите
со се
се разбира ако некој најде време
да ве роди
Превод: Никола Ѓелинчески