Додека возот минуваше преку Жолтата Река
бев во тоалетот да мочам
Ох, знаев дека сум неодговорен
Требаше да бидам залегнат на еден од прозорците
или да стојам покрај вратата на вагонот
со левата рака на колкот
покривајќи ги очите со десната рака
со втренчен поглед како некој Голем Човек
или како поет, кој со последни сили
се потсетува на некоја анегдота поврзана со оваа река
или на некоја случка од нејзината историја
Само тогаш, сите мудро зјапаа од прозорецот
додека бев во тоалетот
што изгледаше како со векови
бидејќи моето време дојде
Чекав 24 часа за ова
Но баш тогаш морав да мочам
Ја оставив Жолтата Река далеку зад мене