Островот на Афродита, родена од морската пена – тоа е она што го ветува
проспектот, и во двиг излегува божицата на љубовта од школката на Ботичели. А
некои проспекти го посочуваат дури и точното место во заливот на ова раѓање од
пена. Всушност убавицата доаѓа во светот на грчките богови од другите
митолоrии – од ориенталната. Извесно е дека таа го изневерува својот мажХефес,
не само со богот на војната (Предизвикувајќи смеа кај Хомер), ами итро го лови и
Париз (што доведува до Тројанската војна).
Да не заборавиме: Оваа митска фигура има и машки пандан, Афродит. Покрај тоа:
Во догледно време, овој средоземен остров, ми останува целна дестинација за
одмор (дури како афродизијак).