Не се знае кај е таа
малку знајме но е знајно

зад гората и зад долот
зад седумте зад осумте

и подалеч и полошо
преку горки преку морни

преку глогој преку трње
преку жеги преку стеги

низ претчувство и низ сомнеж
и зад девет и зад десет

и подлабно и посилно
преку молкот преку мракот

кај што петли и не пеат
кај не стига глас на рогот

и поклето и полудо
зад паметта и зад бога

има една модра река
широка е длабока е

за далноста и не сонуј
мрак и темност непреболни

има една модра река

има една модра река
ќе мораме преку река