гледајќи ја ангелот од своја перспектива – голгота се топи во текстот. чеканите, шајките, јажињата и крстот стануваат ситни зрнца песок што се усвитуваат на сонцето. неподнослива е таа жештина, и на распнатиот исус, кој и самиот е зрнце песок му отвора уште една рана, невидлива за другите зрнца. таа се полни со вода. со длабока и сина вода. од небото се спушта огромен сунѓер и ја цица водата сосе зрнцата песок.
христос воскресна!
не може да се рече дека ангелот тука немаше никаква улога.