Го дадов телото на неуките и на просветените
на осудените и на вредните
но никогаш не си ја упростив душата
Бидејќи дарот што го примив беше едноставноста

А тоа што го даваме на природата го добиваме од природата
Зашто природата е човечко суштество
помала од зрнце песок и поголема од планина
И сака лаги како глетките на прогонето животно

Во едноставност сè победува или гине
Воздивнувам, дур другите викаат
Се смеам, дур другите спијат
Ти ги бакнувам очите и ги затварам моите