Немам збор за смртта
но не ја одбивам
Смртта е пријател
во најкроткиот од сите животи

зошто како инаку ќе најдам храброст
за застанам зад своите избори
или за исчезнам во заборав
каде некои велат дека ќе видам повеќе од претходно

Обврзан сум кон своето уверување
но се оградувам од боговите на уверувањето
Сонцето, што нè осветлува
Лежи, како и секогаш, потрошено