Уште една илузија.
Сè уште го славиме
Пехарот на љубовта
нашите најјаки желби…!
Желби…! Треперливи прегратки…!
Ние сме сè
И ние сме ништо.
Ние имаме сè и имаме ништо
Од што било.

Уште една илузија
го храни пламенот што е во мене.
И…
Остави ме овде
дур уште е црна ноќ
во оваа илузија,
во оваа тешка илузија на друга љубов.