Јас сум млад,

значи, пристигнувам,

и доаѓам                                               кога кон првата ѕвезда

поетот ја фиксира                                   и ја запира таа слика

на својот чун што носи                                    минлива среќа

и самиот им вели на сите

дека само еден ќе биде веслач.

 

Доаѓам кај вас                                               како Предвесник

во зорите на злото                              и ретките добродетели,

доаѓам кај вас

во зората на огновите                       и сеништата на радоста,

сиот растреперен од                                      ретките зборови

 

и ќе се вратам сам да ви кажам,                    вам, на младите

од сите континенти,                                      дека и вие треба

да веслате кон Мирот,           како овие стихови  што ползат

кон тој предвесник на иднината,

кој инаку, во спротивно,                 може да умре заради тоа.