Лето…
Брзо ми минува низ глава.
Променливи мисли,
Ѕвезди паѓаат,
животот е прераскажан,
непрекинато, со секоја ѕвезда што паѓа.

Моето лето.
Моето лето беше.
Но сè уште е.
И секогаш ќе биде.