И ти си цицал
Млеко мајчино
Од мајчиниот јазик.

Си цицал? Од јазикот
Што се молзе
Во златна чинија
И се принесува
На трпеза.

Господине Пишувачу. (Млад?)
Додека цицаш

Само тој ја троши храната
На бојното поле
За тебе. Ноќе и дење.

Дење и ноќе.