(Светот узреал
во слепа напнатост.
Кинезите го растуриле
непобедливиоткинескиѕид.Украле
допир од своите илјадагодишни предци.)
Последната светулка
ја видов одблиску
последниот пат кога
трчав покрај неа
(Од тој момент
има војна во Камбоџа, во Виеmам
и во моето срце)
Само мирисот на трева се уште расте во мракот;
Бикила, Паво Нурми, Хермес,
ајде таа тема
да ја осветлиме!
Превод: Никола Гелинчески